سرانه درآمد کارمندان یا RPE چیست؟


خیلی ها اعتقاد دارند که با ارزش ترین سرمایه هر شرکتی، منابع انسانی آن سازمان است.
بر همین اساس است که گاهی منابع انسانی را سرمایه انسانی می نامند.
یکی از شاخصهای کلیدی عملکرد حوزه کارکنان، سرانه درآمد کارمندان یا RPE است. (Revenue Per Employee)
بدیهی است که هر شرکتی به دنبال کسب درآمد بیشتر با کارمند کمتر است. در نتیجه تمامی شرکتها به دنبال سرانه درآمد کارمندان بالاتر هستند.

شرکتها باید این عدد را در طول زمان اندازه گیری کنند و نسبت به تغییرات آن و روند آن عکس العمل مناسب اتخاذ کنند. این عدد میزان بهره وری هر کارمند را مشخص می سازد.

فرمول سرانه درآمد کارمندان

برای محاسبه باید درآمد شرکت را که در صورت سود و زیان شرکت موجود است بر تعداد کل کارمندان شرکت تقسیم کنیم. این عدد در هر بازه زمانی قابل اندازه گیری است.

پیشنهاد می شود این عدد حتما در دوره های سه ماهه محاسبه شود.

RPE چه عددی باشد بهتر است؟

منطقی است که این عدد هر چقدر بیشتر باشد بهتر است اما می توان بررسی هایی انجام داد.
برای مثال شرکتها و صنایع دیگر چه سرانه درآمدی به ازای هر کارمند دارند؟

50 شرکت با بیشترین درآمد سرانه کارمندان در بین 500 شرکت S&P500

با بررسی RPE مربوط به 500 شرکت S&P500،مشخص می شود که 50 شرکتی که بیشترین RPE را داشتند به شرح زیر است.
اعداد جدول مربوط به سال 2017 است و میزان تغییرات نسبت به سال 2016 نیز آورده شده است.

24 شرکت فعال در حوزه انرژی و 10 شرکت فعال در حوزه سلامت در لیست فوق هستند که اعداد بزرگی است و نشنا می دهد که این صنایع RPE بزرگی دارند.

شرکت  Valero Energy Corporation که فعال حوزه انرژی است اولین شرکت لیست فوق است.

RPE صنایع مختلف

جدول زیر RPE صنایع مختلف را در آمریکا نشان می دهد.
همانطور که از بخش قبل انتظار می رود شرکتهای فعال در حوزه انرژی بزرگترین RPE را به خود اختصاص می دهند.

10 شرکت با کمترین درآمد سرانه کارمندان در بین 500 شرکت S&P500

در ادامه 10 شرکت با کمترین RPE آمده است:

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.