مدیر کسب و کار و معاون مدیرعامل

ارائه نرم افزار و سخت افزارهای مرتبط با حوزه منابع انسانی

برگزار کننده دوره های کاربردی و تخصصی حوزه علوم داده

شرکت داده بینش خردمند

مدیر عامل

نمایندگی نرم افزار سپیدار و دشت همکاران سیستم

بزرگترین برگزار کننده دوره های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع

تالیفات

کتابهای تحقیق در عملیات و آمار و احتمال

کتابهای تحقیق در عملیات و آمار و احتمال من از سال 1388 به مرور چاپ شده است. در این مدت ویرایش های مختلف این کتب در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

 • کتاب درس تحقیق در عملیات 1
 • کتاب درس تحقیق در عملیات 2
 • کتاب آبی تحقیق در عملیات 1
 • کتاب زرد تحقیق در عملیات 2
 • کتاب سبز تحقیق در عملیات
 • کتاب جامع مبانی احتمال
 • کتاب درس آمار مهندسی
 • کتاب مشکی مبانی احتمال
 • کتاب تست آمار مهندسی

درخواست یا پیشنهاد همکاری

همکاری در مورد هوش تجاری، کسب و کار و…

آشنایی بیشتر

معرفی وب سایتها

درخواست مشاوره

_

  دوره های آموزشی من

  دوره های آموزشی من

  دوره بلندمدت هوش تجاری

  دوره بلند مدت هوش تجاری

  دوره بلند مدت هوش تجاری به مدت 105 ساعت در موسسه آموزش عالی آزاد توسعه برگزار می شود، مباحث اصلی دوره به شرکت زیر است:

  • شاخصهای کلیدی عملکرد
  • SQL
  • طراحی انباره داده (DW)
  • SSIS
  • SSAS
  • Power BI
  دوره بلند مدت تحقیق در عملیات

  دوره تحقیق در عملیات

  دوره تحقیق در عملیات به مدت 160 ساعت در موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش برگزار می شود. این دوره بصورت آنلاین و حضوری برگزار می شود، مباحث مطرح شده در این دوره برای تحقیق در عملیات 1و2 به شرح زیر است:

  • مفاهیم برنامه ریزی خطی، جبرخطی
  • روشهای دوفازی و M بزرگ، تباهیدگی و دور افتادگی
  • سیمپلکس اصلاح شده و کراندار، مساله دوگان
  • برنامه ریزی پارامتریک، تحلیل حساسیت
  • حمل و نقل و تخصیص و مسائل شبکه
  • برنامه ریزی عددصحیح، برنامه ریزی غیرخطی
  • برنامه ریزی پویا، نظریه بازیها
  • مسائل چندهدفه و برنامه ریزی آرمانی