قائم مقام مدیرعامل

برگزار کننده دوره های کاربردی و تخصصی حوزه علوم داده

راهکارهای منابع انسانی

مدیر کسب و کار

بزرگترین برگزار کننده دوره های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع